Digitalno opismenjavanje nezaposlenih osoba

Ukoliko ste nezaposlena  osoba i želite steći osnovne digitalne kompetencije potrebne u svakodnevnome životu i radu, onda je tečaj Digitalno opismenjavanje nezaposlenih osoba idealan za Vas.

Kroz tečaj  će se obraditi sljedeće teme:

– osnove rada na računalu

– online pristup informacijama

– online komunikacija

– odgovorno i sigurno korištenje interneta

– stvranje digitalnog sadržaja

Prijave putem e-maila: erphoruk@gmail.com ili osobno u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića i u Županijskom zavodu za upošljavanje u Livnu.

Prijave se vrše do 14.8. 

Tečaj počinje krajem 8.mjeseca i traje 3 mjeseca.