Home > BiH > Digitalni edukativni materijali za unaprjeđenje kvaliteta nastave u mašinskim školama

Digitalni edukativni materijali za unaprjeđenje kvaliteta nastave u mašinskim školama

 

Praktičnom obukom za srednjoškolske profesore i profesorice mašinske grupe predmeta o upotrebi digitalnih tehnologija u kreiranju nastavnih edukativnih materijala, jučer je na Igmanu završila posljednja aktivnost trogodišnjeg projekta „Stručno obrazovanje u BiH“. Cilj aktivnosti je da srednjoškolski profesori i profesorice mašinske grupe predmeta praktično kreiraju edukativne i nastavne materijale u multimedijalnom formatu, za učenike i učenice koji se školuju za zanimanja mašinske struke, a posebno obrađivač materijala rezanjem i mašinski tehničar za CNC tehnologije.

 

Posljednja aktivnost, petodnevna obuka „Upotreba digitalnih medija u kreiranju digitalnih materijala za podučavanje“, koja je realizovana u dva turnusa, sublimirala je prethodni višegodišnji rad sa profesorima i profesoricama, gdje je njih 40-ak imalo priliku razvijati vještine didaktike učenja na daljinu, putovati u inostranstvo i učiti o didaktici stručno-teorijske nastave mašinskih predmeta, integraciji podataka u sistem upravljanja učenjem, te sticati vještine o tome kako unaprijediti nastavni proces uz pomoć digitalnih edukativnih materijala, umjetne inteligencije i alata ChatGPT, Camtasia, H5P i Articulate, video materijala, kvizova i digitalnih predavanja koja su sami naučili izrađivati. Edukatorski tim su sačinjavali: Jessica Krecker i Olga Harms iz Njemačke, te Rizah Kabaši iz Bosne i Hercegovine.

 

Završetkom ovog projekta, jučer su učesnici i učesnice imali priliku da vide rezultate svog rada, koji će biti objedinjeni u bazu, koja će koristiti i drugima i motivisati ih za izradu sličnog sadržaja. Ohrabrujuće je da su, iako različitih dobnih skupina, profesori i profesorice bili vrlo spremni da prihvate novi svijet tehnologije i upuste se u novo područje koje im je nepoznato i pokažu kreativnost. Od svega ovoga će najviše koristi imati učenici i učenice, jer će im nastava biti mnogo bliža, zanimljivija i interaktivnija, nalik sadržaju koji inače konzumiraju i koji im drži pažnju, poziva ih na istraživanje i akciju.

 

Profesori i profesorice ističu da im je ovaj projekat bio od velikog značaja, te da će znanje stečeno kroz ovo usavršavanje iskoristiti već ove školske godine, kreirajući multimedijalni sadržaj uz pomoć stečenih vještina i digitalnih softverskih aplikacija. Uz programe kojima su ovladali mogu da kreiraju kompletan čas, stvaraju video sadržaj, sinhronizuju već postojeći video svojom naracijom i svemu tome dodaju prezentacije koje će olakšati učenje i učiniti ga egzaktnim. Umjetna inteligencija, kao velika baza podataka, koristiće im kao smjernica za pripremu časova, kako bi učenici i učenice na kraju izvukli najbolji zaključak.

 

Neki od profesora i profesorica koji su učestvovali u ovom projekti su i ranije bili prepoznati kao inovativni i proaktivni, te im je sa još 30-ak kolega iz cijele BiH dodijeljeno priznanje „SuperProfa“.

 

Projekat „Stručno obrazovanje u BiH“ je nastao kao želja i potreba tržišta rada i privrede za boljom, spremnijom i kvalitetnijom radnom snagom, te su kurikulumi za zanimanja obrađivač materijala rezanjem i mašinski tehničar za CNC tehnologije izrađeni u saradnji sa mašinskom strukom i privrednicima.

Praktičnom obukom završena je posljednja aktivnost u okviru ove faze projekta „Stručno obrazovanje u BiH. Projekat po nalogu Švicarske i Njemačke vlade u saradnji sa partnerima provodi GIZ.