Digitalizacija osnovnih i srednjih škola na području Hercegbosanske županije

U suradnji Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ i Sveučilišta u Mostaru u SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu, 11. rujna 2020. godine održana je prezentacija projekta Digitalna transformacija obrazovanja. 

Prezentaciji su nazočili svi ravnatelji obrazovnih ustanova s područja županije, a nakon njih i školski koordinatori koji će raditi na provedbi projekta.

Projektom je zamišljena realizacija e-matice, obuhvata elektroničkim identitetom svih učenika i nastavnika, sustava za e-učenje Školarac, e-mail adrese za sve nastavnike u domeni @skole.sum.ba, cloud server u suradnji s Eronetom, e-upisi, a od listopada ove godine odabranih pet škola ide u pilot projekat e-dnevnik. Također, digitalna platforma koja je korištena za nastavu na daljinu i dalje će služiti svim korisnicima.

Vlada HBŽ-a