Danas se slavi Majčin dan, blagdan u čast majki i majčinstva

Danas se slavi Majčin dan,  blagdan u čast majki i majčinstva koji se diljem zemalja obilježava svake godine druge nedjelje u svibnju.

Majčin dan je blagdan u čast majki i majčinstva koji se diljem zemalja obilježava svake godine druge nedjelje u svibnju.

U zapadnom svijetu uspostavljen je u 20. stoljeću, a osnovala ga je Anna Marie Jarvis. Ona je u Graftonu 12. svibnja 1907., u nedjelju nakon druge godišnjice smrti svoje majke, osnovala Memorial Mothers Day Meeting. S pet stotina bijelih karanfila izrazila je svoju ljubav prema preminuloj majci i u mjesnoj ih crkvi dijelila drugim majkama.

Jarvis se posvetila  inicijativi za osnivanje službenog državnog praznika u čast majci pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama.

Već dvije godine kasnije, 1909., u 45 država SAD-a se slavio Majčin dan.