CGS: županijski sastanak “Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku “

Centar za građansku suradnju Livno, a u okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava organizira županijski/kantonalni sastanak na temu :“ Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku koji će se održati u Livnu, u petak 14.06.2019. godine s početkom u 11:00 sati u sali za sastanke hotela „Park“.

Sudionici sastanka su sindikati s područja HBŽ/K10; Predsjednik Vlade HBŽ; Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ; Ministarstvo pravosuđa i uprave; FZ MIO/PIO – Županijska administrativna služba za HBŽ; Porezna uprava, Županijski zavod za upošljavanje Livno i Uprava za inspekcijske poslove HBŽ. Uvodničari na sastanku će biti Vesna Ćorluka ispred Neovisnoga sindikata uposlenih u osnovnim školama koja će sa učesnicima podijeliti praktična iskustva sindikata u suradnji sa institucijama i poslodavcima, kao i Marko Žižić ispred Sindikata djelatnika MUP-a koji će govoriti o problematici sa kojima se sindikati na području HBŽ-a susreću . Važno je naglasiti da sastanak ima za cilj potaknuti sudionike na otvoreni razgovor o postojećim poteškoćama u radu, prioritetima, preporukama i aktivnostima koje izravno i neizravno utječu kako na rad sindikata tako i na prava radnika, na institucije i njihovu međusobnu suradnju, koja je neizbježna.

Pozivamo članove postojećih sindikata, predstavnike radnika u javnim i privatnim organizacijama i firmama gdje nema osnovane sindikalne organizacije, zatim poslodavce i medije da sudjeluju na navedenom sastanku.

Sastanak će se održati uz financijsku  podršku Međunarodnog  Olof Palme  Centra.