CGS Livno: Održana obuka/motivacijski sastanak za sindikalno vodstvo

Centar za građansku suradnju Livno u petak je održao obuku/motivacijski sastanak za sindikalno vodstvo i povjerenike na temu „Obuka sindikalnog članstva – gradnja povjerenja i kapaciteta”.

Obuka je održana uz poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite koje su propisane od strane Ministarstva zdravstva F BiH.

U uvodnom obraćanju izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno, Zulka Baljak upoznala je sudionike obuke, članove Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, s projektom „Zajedno za radnička prava“ koji CGS provodi uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

Također, na obuci je predstavljen i švedski ABF, organizacija koja se bavi edukacijom i obrazovanjem radnika još od 1912. godine. ABF radi na podizanju znanja o ljudskim pravima i demokraciji te služe kao obrazovni resurs za sindikalne organizacije. Kao najveće švedsko udruženje za edukaciju radnika ABF broji 55 organizacija članica i 63 organizacije koje su potpisale sporazum o suradnji.

Na motivacijskom sastanku online je sudjelovao Darko Šeperić, izvršni tajnik za projekte, edukaciju i europska pitanja u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Kroz primjere i prakse Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, gospodin Šeperić je sudionike sastanka upoznao sa iskustvima rada SSSH, organizaciji rada, provedbom edukacije unutar sindikata, zakonskim regulativama te kolektivnim pregovaranjem.

O obuci sindikalnog članstva govorila je predsjednica Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja USK, Zehra Hadžić: „Sve radnike/ce treba konstantno informirati i educirati o radnim pravima, a pogotovo čelnike sindikata i povjerenike koji su u komunikaciji i sa radnicima i sa poslodavcima“, te naglasila potrebu da obuke radnika/ca budu kontinuirane da bi se mogle pratiti promjene u zakonskim legislativama i kako bi se moglo pravovremeno reagirati. Hadžić je istaknula da se treba poboljšati i unaprijediti komunikacija između sindikata i radnika/ca, a najbolji kanali za to su edukacije i sastanci, web stranice i društvene mreže te letci, brošure i plakati.

„Sindikati se žale na smanjenje broja članova, ali upravo kroz komunikaciju i edukaciju treba raditi na omasovljavanju članstva i time zaustaviti osipanje sindikata te privući nove članove.“ kazala je Zulka Baljak, izvršna direktorica CGS Livno i dodala kako su prijašnje prakse u dva sindikata iz HBŽ dokazale kako je edukacija rezultirala povećanjem broja članova za 35%.

Poboljšanjem i proširivanjem komunikacijskih kanala, informiranjem i edukacijom vraća se povjerenje u sindikate i želja radnika/ca za sindikalnim aktiviranjem kako bi se zajednički borili za bolja radnička prava, zaključak je obuke/motivacijskog sastanka održanog u Livnu.

Dogovorena je i podrška CGS-a za četiri sindikalne organizacije koje će provesti edukaciju članstva iz projekta „Zajedno za radnička prava“ koji Centar za građansku suradnju Livno provodi uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

CGS Livno