Home > Livno > Centar za građansku suradnju raspisuje natječaj za prijem zaposlenika u radni odnos

Centar za građansku suradnju raspisuje natječaj za prijem zaposlenika u radni odnos

Centar za građansku suradnju

 

Raspisuje:

 

Natječaj za prijem zaposlenika u radni odnos

 

 

Centar za građansku suradnju sa sjedištem u Livnu, u okviru slobodnog radnog mjesta koje je sistematizirano Procedurama zapošljavanja i otpuštanja osoblja Centra za građansku suradnju, prima jednog zaposlenika u radni odnos na godinu dana sa mogućnošću produženja ugovora na sljedećem radnom mjestu:

 

1.     Opis pozicije

 

Asistent za projektne i financijsko-računovodstvene poslove ……..………………..(1 izvršitelj)

 

Opis poslova: rad na redovnim projektnim aktivnostima koje uključuju terenske i uredske poslove, spremnost na timski rad i rad na financijsko-računovodstvenim poslovima.

Iskustvo na istim poslovima je poželjno ali nije nužno.

 

Posebni uvjeti neophodni za radno mjesto: državljanstvo BiH, VSS, završeni Ekonomski fakultet ili fakultet drugih društvenih znanosti, položen vozački ispit B kategorije, poznavanje rada na računaru (MS Office paket – Word, Excel, PowerPoint).

 

2.     Potrebna dokumentacija

 

Uz potpisanu prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

– diplomu (ovjerena kopija)

životopis sa dosadašnjim iskustvom,

– ukoliko ima: potvrda o volontiranju, završenim tečajevima ili stečenom neformalnom obrazovanju …

 

 

 

3.     Procedure izbora kandidata:

 

Izvršni direktor i koordinatori projekata će provesti proceduru odabira, pregledat će pristigle prijave i druge dokumente, obaviti intervjue i zapošljavanje kandidata.

 

Odabrani kandidati će biti pozvani u CGS na intervju, gdje će se kompletirati obrasci o zapošljavanju koje primjenjuje CGS. Obrasci sadrže informacije vezane za osobne podatke, (naziv pozicije, plaću, obrazovanje, radno iskustvo, trening, tečajeve ili druge vrste obuke i stečene vještine).

 

Tijekom ovog postupka kandidati će biti upoznati sa tehnikama intervjua i određenim pitanjima koja će im biti postavljena.

 

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti neposredno ili se šalje poštom preporučenom pošiljkom na adresu sa naznakom „Za natječaj“:

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnim medijima. Radi informiranosti, natječaj je objavljen i na službenoj web i FB stranici Centra za građansku suradnju: www.cgslivno.org.

 

4.     Postupak izbora i zapošljavanja kandidata

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

Prijavljeni kandidati podliježu proceduri provjere osposobljenosti putem intervjua.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos u Centar za građansku suradnju zasnovat će radni odnos na godinu dana sa mogućnošću produženja ugovora o radu.

 

 

 

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno