Buran tjedan u HBŽ-u

U vremenskom periodu os 15. do 22.11.2021 godine na području HB županije dogodilo se četrnaest prometnih nezgoda, od toga tri prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i jedanaest prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se jedanaest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodila se jedna prometna nezgoda i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se dvije prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 1 KD ” Teška krađa” ( PP Livno ),
– 3 KD “Oštećenje tuđe stvari” ( PP Tomislavgrad, PP Drvar i PP Glamoč),
– 1 KD “Ugrožavanje sigurnosti ( PP Tomislavgrad ),
– 1 KD “Sprečavanje službene osobe u obavljanju dužnosti” ( PP Livno),
– 1 KD “Napad na ovlaštenu službenu osobu i nasilničko ponašanje” ( PP Tomislavgrad ).

Na području HB županije zabilježeno je devet prekršaja po javnom redu i miru:

– dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( sudjelovanje u tučnjavi ),
– jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ),
– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti prilikom obavljanja službenih radnji ),
– tri prekršaja po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( izvođenje pra ili druge životinje na javno mjesto bez brnjice).

MUP HBŽ