Brzi test za otkrivanje infekcije Covid-19 u Domu zdravlja Tomislavgrad

Općina Tomislavgrad donirala aparat Ichroma II reader za testiranje pacijenata na koronavirus, SARS-Cov-2 ANTIGEN test.

Ovim putem iskreno zahvaljujemo!

Što je SARS-Cov-2 ANTIGEN test

Testiranje se izvodi uzimanjem obriska sluznice nazofarinksa/nosa, a rezultati su vidljivi već nakon 15 minuta od testiranja. Antigen test pronalazi proteine koji su strukturni ili funkcionalni dijelovi virusa te su specifični za taj virus. Ako je traženi antigen prisutan u dovoljnim koncentracijama u uzorku, vezat će se sa specifičnim antitijelima i proizvesti vidno prepoznatljiv signal na test pločici. Ovaj test će davati odgovor na pitanje o postojanju virusnog proteina, antigena (pozitivan test) u uzetom uzorku brisa, ili ga nema (negativan test). U  slučaju postojanja simptoma bolesti i negativnog  nalaza na antigen testu ne isključuje se infekcija virusom COVID-19 te se mora učiniti dodatna provjera RT-PCR-om.

Iako nisu osjetljivi kao molekularni PCR testovi koji detektiraju ciljnu virusnu DNA ili RNA kako bi ukazali na prisutnost virusa u uzorku, antigen testovi imaju visoku osjetljivost (97%) i specifičnost (100%). Najpouzdaniji test je i dalje PCR test, međutim, na temelju istraživanja provedenim na Nastavnom zavodu „Dr. Andrija Štampar“, podudarnost antigenskog testa i PCR-a je odlična.

Bez obzira jesu li simptomi prisutni ili ne, test će prepoznati virus i omogućiti selekciju koje su osobe inficirane i zarazne te trebaju li  biti izolirane. Rezultati testiranja su gotovi unutar 30 minuta od uzimanja brisa.

Cijena testiranja: 50,00 KM

Uzorak: Bris nazofarinksa, 8:00-13:30

PRETHODNA NARUDŽBA OBVEZNA NA TEL. 034 356 122!

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

tomislavcity.com