Home > BiH > BiH: Novčana kazna za sušenje veša na balkonima i prozorima

BiH: Novčana kazna za sušenje veša na balkonima i prozorima

Stanari u zgradama koje se nalaze u glavnim ulicama ili koje su okrenute prema glavnim prometnicama ne bi smjeli prostirati i sušiti veš na balkonima i prozorima. Definirano je to propisima Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj.

Sušenje veša na balkonima i prozorima, smatra se, narušava urbani izgled određenog prostora i za one koji se ne pridržavaju ovog propisa, predviđene su kazne od 50 do 500 KM.Prema informacijama iz Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj, komunalna inspekcija nadležna je za prekršaje koje građani prave kada je u pitanju sušenje veša sa vanjskih strana stambeno-poslovnih zgrada.

Sušenje i prostiranje nekog veša u stambeno-poslovnim zgradama zabranjeno je sa ulične strane
Inspekcija djeluje po prijavi ili nakon što prethodno sama utvrdi nepravilnosti, odnosno veš na balkonima koji su direktno okrenuti na prometnice u glavnim ulicama.

Inspekcija u svom godišnjem planu i programu ima predviđen dio gdje je dužna da povremeno prati i obilazi određene ulice da uočava po službenoj dužnosti da li ima kršenja propisa kada je u pitanju sušenja veša i nekih drugih prostirki. Konkretno sušenje i prostiranje nekog veša u stambeno-poslovnim zgradama zabranjeno je sa ulične strane. Mi pod tim podrazumjevamo glavne ulice, kazao je za NTV IC Amir Dedić, šef Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj.Strana zgrade koja gleda u sporednu ulicu ne podilazi pod odluku o zabrani sušenja veša. Ukoliko veš ne smeta drugim etažnim vlasnicima, stanari koji imaju takvu potrebu i nemaju drugo rješenje mogu prostirati i sušiti veš na kracima zgrade odnosno s one strane zgrade koja ne gleda prema glavnoj saobraćajnici.

Imamo zabilježene slučajeve kršenja odluke, inspekcija će po svakoj i pojedinačnoj prijavi i našem uočavanju kršenja odluke će reagirati. Naravno da prvo slijedi pismeno upozorenje a onda ako se odluka o sušenju veša nastavi kršiti mogu se izreći kazne u iznosu od 50 do 500 KM, kazao je za NTV IC Amir Dedić, šef Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj, prenosi Fokus.ba.

Jabuka.tv