Home > BiH > BIH JEDINA ZEMLJA U REGIJI KOJA NEMA NIKAKVE ODNOSE S EUROTRANSPLANTOM

BIH JEDINA ZEMLJA U REGIJI KOJA NEMA NIKAKVE ODNOSE S EUROTRANSPLANTOM

Više stotina državljana BiH trenutačno je osuđeno na smrt jer je jedini lijek za njihovu bolest novi organ. Zbog činjenice da ova zemlja jedina u regiji nema nikakve odnose s Eurotransplantom, pacijenti iz BiH nove organe mogu dobiti samo od osoba iz ove države, u kojoj se, apsurdno, posljednjih godina transplantacije gotovo i ne događaju, i to uglavnom jer donori organa ne postoje, piše Večernji list BiH.

Suradnja s Hrvatskom

Inicijativa da se ovo stanje promijeni, odnosno da se BiH pridruži Eurotransplantu, postoji već godinama, međutim, sve ostaje samo na tome. Ovo pitanje ponovno je pokrenuto nedavno na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Zastupnica Bagajeta Čaušević u svojoj je inicijativi upućenoj Vladi FBiH, među ostalim, predložila povezivanje zdravstvenih ustanova u FBiH koje se bave transplantacijom organa s centrima u Europi i svijetu, podržavanje transplanta i integracije profesionalaca u ESOT zajednici – Europskoj udruzi za transplantaciju. Iz Vlade FBiH objasnili su kako su do sada poduzimali niz koraka, međutim, točku na “i” treba staviti netko drugi. Kada je riječ o dijelu inicijative koji se odnosi na povezivanje zdravstvenih ustanova u FBiH koje se bave transplantacijom organa s centrima u Europi i svijetu, iz Vlade FBiH istaknuli su kako su nadležnosti Ministarstva zdravstva FBiH u pogledu međunarodne suradnje utvrđene člankom 52. stavkom 1 alineja 7. Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, a kojim je propisano da Ministarstvo zaključuje ugovor sa stranom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja razmjenu organa odnosno tkiva radi presađivanja, a uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije BiH, kao i uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova BiH. – S tim u vezi ističemo da je Ministarstvo prema Ministarstvu civilnih poslova BiH u više navrata, u razdoblju od 2010. godine do danas, upućivalo inicijative za pokretanje aktivnosti s državne razine za pristupanje BiH Eurotransplantu. Kako od Ministarstva civilnih poslova BiH nismo zaprimili povratnu informaciju po pitanju upućenih inicijativa za pokretanje aktivnosti za pristupanje BiH Eurotransplantu, Ministarstvo je u dva navrata, i to u prosincu 2013. godine i prosincu 2017. godine, zaključilo s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske dvogodišnji protokol o suradnji u području pribavljanja i presađivanja ljudskih organa i tkiva.

poster

00:00

Tko može biti član Eurostata

 

Protokol zaključen 2013. godine rezultirao je uspješnom suradnjom, dok je provedbu protokola zaključenog 2017. godine zaustavio Eurotransplant u ožujku 2018. godine, i to zbog toga što država BiH nema zaključen osnovni bilateralni sporazum o suradnji s Eurotransplantom – objasnili su iz Vlade FBiH. Dodaju kako u skladu s važećim propisima Eurotransplanta ovo ministarstvo ne može zaključiti protokol o suradnji u području pribavljanja i presađivanja ljudskih organa i tkiva s Republikom Hrvatskom, kao ni drugom zemljom članicom Eurotransplanta, i to zbog nepostojanja bilateralnog ugovora između države BiH i Eurotransplanta, a što nije u djelokrugu entitetskih ministarstava zdravstva. – Naglašavamo da član Eurotransplanta ne može postati ni entitet ni županija, već samo država. U skladu s Ustavom BiH, oblast zdravstva je u ovlasti entiteta, a Ministarstvo civilnih poslova BiH koordinira oblasti zdravstva na razini države. Ističemo da do danas od Ministarstva civilnih poslova BiH nisu pokrenute aktivnosti u cilju realizacije navedene inicijative – stoji u odgovoru koji potpisuje premijer Nermin Nikšić. Treba naglasiti kako Federalno ministarstvo zdravstva, kada su u pitanju međunarodne suradnje, poduzima sve što može u okviru svojih nadležnosti. Tako su, kako navode, trenutačno u tijeku aktivnosti na uspostavi suradnje s Italian National Transplant Centerom (INTC), a u okviru koje bi se omogućile transplantacije jetre pedijatrijskih pacijenata (djece do 18 godina) iz FBiH u zdravstvenim ustanovama u Italiji. Inače, u sustavu Eurotransplanta su, među ostalima, Nizozemska, Njemačka, Hrvatska, Luksemburg, Austrija, Mađarska, Slovenija…, a riječ je o medicinskoj, humanoj, europskoj instituciji koja pomaže pacijentima u dodjeli i razmjeni donatorskih organa bez obzira na granice država koje su na bilo koji način pridružene Eurotransplantu.