Home > BiH > BiH će konačno dobiti registar državnih službenika

BiH će konačno dobiti registar državnih službenika

Na razini institucija Bosne i Hercegovine još ne postoji registar državnih službenika.

Vijeće ministara je usvojilo izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH kojim će se zakonski omogućiti da Agencija za državnu službu BiH vodi registar državnih službenika, izjavio je za Faktor koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.

Na pitanje odnosi li se registar samo na zaposlenike na državnoj razini ili i na entitetskom i županijskom u Federaciji BiH, Ćuzulan je kazao:Navedeni registri iz preporuke Posebne skupine za reformu javne uprave se odnose na javne službenike na razini entiteta (jedan registar za FBiH i jedan za RS), a ista dva registra su bila i predmet projekta koji je provodila Svjetska banka “Podrška reformi upravljanja javnim sektorom”. Tada je ocijenjeno da nema potrebe uključivati državnu razinu pošto ne postoji širok javni sektor na ovoj razini s obzirom na ustavnu podjelu nadležnosti, pojasnio je Ćuzulan.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, najvažnije izmjene, ističe koordinator, odnose se na uvođenje obaveznog kadrovskog planiranja u institucijama BiH i propisivanje nadležnosti za ovo pitanje, te se daje nadležnost Agenciji za državnu službu BiH za vođenje registra zaposlenih u institucijama BiH.Pored toga, izmjenama se unapređuju pitanja oglašavanja radnih mjesta (na web stranicama i društvenim mrežama umjesto u tiskanim medijima), preimenovanje prijemnih testova (kako se ne bi miješali sa stručnim ispitima), disciplinskog postupka, probnog rada, učestalosti ocjenjivanja, tajnika sa posebnih zadatkom i Odbora državne službe za žalbe, kazao je Ćuzulan.

Na pitanje jesu li zakoni u entitetima u koliziji, odnosno neusklađeni s državnim zakonom kad se govori o zapošljavanju u državnoj službi i koliko su oni neusklađeni s europskim zakonodavstvom, Ćuzulan je istaknuo da su postupci selekcije kandidata kompleksni, različiti i neujednačeni po svim razinama što uzrokuje različitu primjenu propisa.

Ne postoje stručni razlozi na kojima bi se temeljile ove razlike, zato je u postupcima zapošljavanja mnogo prostora za promjenu istih i u isto vrijeme i njihovu harmonizaciju po razinama.

Prema ocjeni SIGMA-e iz 2022. god. svi nivoi uprave imaju pravni okvir koji omogućava konkurentno zapošljavanje i izbor državnih službenika, ali poštovanje principa meritornosti i dalje nije dovoljno zagarantirano.

Ključni nedostaci postoje na razini entiteta i Brčko Distrikta kao što su mogućnost poništavanja natječaja, pisani testovi nisu anonimni, a na razini RS-a uopće ne postoje, politički utjecaj na imenovanje povjerenstva nije do kraja spriječen, zaključuje koordinator za reformu javne uprave za Faktor.

Vecernji list