BH Turizam – Livno

Povelja princa Mutimira od 28. rujna 892. godine slavi se kao dan nastanka grada Livna. Sam grad je interesantna mješavina dalmatinske, turske i socijalističke arhitekture. 

Kao i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini i u okolici Livna arheološka iskopavanja su otkrila ostatke ljudskih naseobina stare preko 4,000 godina. Mnoga od ovih nalazišta locirana su u Dumanu, velikoj kraškoj pećini iz koje izvire rijeka Bistrica. Izvor dosta nalikuje onome u Blagaju gdje izvire rijeka Buna. 

Na visokoj strmoj litici Teber postoji pećina istog tipa kao i ona u Blagaju. Vrlo vjerojatno je da su starosjedilačka ilirska plemena gradila svoja prva utvrđenja na vrhovima litica, a kasnije su ih Rimljani, Slaveni i Turci ojačavali. Silina vode koja izvire iz pećine čini ovo mjesto idealnim za izgradnju mlinova. Turci su izgradili prelijepi kameni most preko rijeke Bistrice.

U sklopu Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla na Gorici smješteni su Franjevački muzej i Gorička galerija u kojima se hronološki prati kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana, te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. U Galerij na Gorici je izložena stalna postavka radova Livnjaka Gabrijela Jurkića. Jurkić je jedan od najpoznatijih slikara u historiji Bosne i Hercegovine i njegovi radovi su također izloženi u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu.

Livno ima dugogodišnju tradiciju pravljenja poznatog Livanjskog sira

Sir se počeo praviti davne 1885. godine po uzoru na tehnologiju proizvodnje francuskog sira grojera. Ne morate doći u Livno da biste ga kupili, ali ako ga ovdje kupite onda sigurno znate da imate pravi, originalni, livanjski sir. Ide izvanredno uz bocu domaćeg crvenog hercegovačkog vina i domaći pršut.

Tomislavgrad se nalazi 36 km jugoistočno od Livna i najveće je naselje u Duvanjskom polju. Na ovom području živi se kontinuirano od najstarijih vremena. Tu se nalazio i grad Daelminium – centar ilirskog plemena Dalmata. Danas grad nosi ime po hrvatskom kralju Tomislavu koji je 925. godine tu okrunjen za kralja.

Franjevačka crkva u Tomislavgradu je djelom izgrađena na temeljima rimskog foruma. U sklopu samostana nalazi se Muzej s bogatom arheološkom, etnografskom, sakralnom i afričkom zbirkom.