BERISLAV DŽAJA/Program livanjske “Hasanaginice” iz 1976. godine

Livno, 1976. godine

U gomili nesređenih uspomena, razbacanih po nekim ladicama u kući, nađoh Program livanjske Hasanaginice, kazališne predstave livanjskih dramskih amatera umjetnika.

Po mom skromnom sudu, ta kazališna igra je bila umjetnički i u svakom drugom pogledu najbolje djelo livanjskih glumaca od rata ’45. pa do danas.

Nezaboravna Mara Ljuboja i Fikret Mrša-Lela, a uz njih i svi ostali akteri ove nezaboravne predstave, ostat će upamčeni u našim uspomenama i srcima.

Divljenje zaslužuju sa nestvarnom režijom u realizaciji Milovan Alač – Anto Mišković, urađenoj u maniri profesionalnih kazališta…

I tako, poslije pola stoljeća treba reći: Bravo, bravo svima.

Predstava za povijest, bar našu livanjsku, a pamti se i šire…

Danas čitam i s tugom prebirem u mislima, mnogih više nema među nama živima,… al’ treba ih se sjetiti. Zaslužili su….

Tekst i foto: Berislav Džaja