Home > Livno Novine

Udruženje žena „Žad“ realiziralo projekt unaprjeđenja uvjeta rada u Narodnom univerzitetu Glamoč

Projektom “Adaptacija toaleta i izmjena ulaznih vrata”, Udruženje žena Žad iz Glamoča i Centar za građansku suradnju su proveli aktivnost nabavke i zamjene ulaznih vrata u prostorije udruženja, koja nisu bila funkcionalna. Postavljena su nova PVC vrata koja su funkcionalna i članice udruženja ali i ostalih udruženja i građana/ki koji

Read More

Javni poziv za sudjelovanje u programu podrške razvoja poduzeća

Tehnološki park Linnovate i partnerske organizacije okupljene u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Livno pozivaju sve zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za sudjelovanje u programu podrške razvoju malih poduzeća. Program podrške realiziraju partneri u okviru projekta „Sinergija livanjskog LPZ-a za veću konkurentnost i zapošljivost radne snage“

Read More