Home > Livno > Asfaltiran dio lokalne ceste Megdan-Tušnica

Asfaltiran dio lokalne ceste Megdan-Tušnica

Završeni su radovi na sanaciji dijela lokalne ceste od mjesta Megdan prema Tušnici. Riječ je o dionici puta dugoj oko tisuću i sedamsto metara.

Izvođač radova bili su Livnoputovi s kojima je Grad Livno potpisao ugovor u vrijednosti od 247.455,00 konvertibilnih maraka.

Od navedenog iznosa 190.000,00 osiguralo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja po programu utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava iz tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima.

Preostali dio sredstava osiguran je proračunom Grada Livna.

Grad Livno