Home > Županija > Apel za pomoć pri prikupljanju informacija o miniranim područjima u Općini Glamoč

Apel za pomoć pri prikupljanju informacija o miniranim područjima u Općini Glamoč

U tijeku je deminiranje na području Općine Glamoč, G.J. Mliništa-Paripovac, na potezu Laškovica-Kurjakuša-Gradina-Petrekuša-Bajića kosa-Turska kosa-Zabidol-Kačarev gaj.

Mole se svi građani koji imaju neka saznanja o miniranosti ovih predjela da nam se jave, svaka informacija je dobro došla jer osigurava pravilno deminiranje samim tim i čuvanje života građana našeg područja.

Kontakt osoba u šumariji Glamoč je Nikola Srdić, dipl.ing.šum. (tel.034-272-213).
Unaprijed se zahvaljujemo!