Ako uskoro idete u mirovinu – evo kako izračunati koliko će iznositi

Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja umirovljenika Federacije BiH Redžo Mehić izrazio je zadovoljstvo što je Vlada Federacije BiH dala suglasnost Federalnom zavodu Mirovinsko -invalidskog osiguranja za usklađivanje vrijednosti općeg boda za ovu godinu u iznosu od 4,8 posto.

“Dosadašnji je bio 15,60 KM, tako će za ovu godinu vrijednost općeg boda iznositi 16,35 KM i on se odnosi samo na nove umirovljenike koji ove godine idu u mirovinu, a na osnovu istog i broja bodova obračunavat će im se mirovina.

Konkretno ako je osoba koja ispunjava uvjete za mirovinu prikupila 40 bodova u toku radnog vijeka isti će biti pomnožen sa 16,35 KM i dobiti iznos mirovine  od 654 KM”, rekao je za Fenu Mehić.

Podsjeća da se vrijednost općeg boda usklađuje svake godine 15. travnja prema postotku porasta prosječne bruto plaće u FBiH u prethodnoj godini.

“Zato mirovine ostvarene u toku ove godine neće biti redovno usklađivane”, dodao je Mehić.

Savez udruženja umirovljenika FBiH sugerirae uposlenicima budućim umirovljenicima  da se izbore za što veći broj bodova i podsjeća da će uposlenik za godinu rada imati jedan bod pod uvjetom da mu je plaća u toj godini bila u visini prosječne plaće u FBiH.