Sveučilište u Mostaru prima 5398 novih studenata

Sveučilište u Mostaru, jedina visokoškolska institucija koja provodi plan i program na hrvatskom jeziku, kao i vodeći element visokog obrazovanja u BiH u primjeni novih tehnoloških rješenja, punim koracima nastavlja s jačanjem procesa obrazovanja novih generacija studenata, a upravo raspisani natječaj kojim će se primiti gotovo 5.400 novih studenata pokazatelj je s koliko se pozornosti gleda na podizanje ljestvice u kvaliteti obrazovnog procesa.

Pojedini fakulteti

Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisao je tako natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija, a broj studenata po navedenim kategorijama koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru iznosi 5398.

Od toga broja Sveučilište prima 2989 redovitih studenata uz plaćanje, 980 izvanrednih te 567 izvanrednih stranih studenata, piše Večernji list BiH.

Uvidom u broj slobodnih mjesta po pojedinim organizacijskim jedinicama SUM-a, vidljivo je kako najveći broj studenata prima Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, i to 1681, a slijedi Filozofski fakultet koji prima 983 studenata te Pravni fakultet sa 733 slobodnih mjesta.

Slijede Fakultet strojarstva, elektrotehnike i računarstva koji prima 455, Fakultet zdravstvenih studija (390) te Ekonomski fakultet s 355 slobodnih mjesta. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije prima u ovoj akademskoj godini 215 studenata dok je Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet osigurao 168 slobodnih mjesta.

Sveučilišni odjel Promet i logistika ima 170 slobodnih mjesta (prvi ciklus 100, drugi 70) dok Medicinski fakultet prima 120 novih studenata.

Akademija likovnih umjetnosti u ovoj akademskoj godini ima 68 slobodnih mjesta, a Farmaceutski fakultet 60, ekskluzivno donosi Večernji list.

Prijave za upis primaju se: za I. (srpanjski) razredbeni rok od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. godine, a za II. (rujanski) razredbeni rok od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. godine.

Pritom, prijave za II. rok primat će se samo za studije za koje ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama fakulteta/akademije Sveučilišta u Mostaru.

Kada je riječ o dokumentaciji potrebnoj za prijavu za razredbeni postupak, pristupnici moraju odgovarajućem fakultetu/akademiji priložiti izvadak iz matične knjige rođenih, svjedodžbu o završenom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju, potvrdu/rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu), potvrdu o prebivalištu.

Pritom, za Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija te Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (samo za Kineziologiju) potrebno je liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima dok je za Akademiju likovnih umjetnosti potrebna mapa s domaćim radovima (slikari i grafičari 30-ak radova u boji i crtežu; kipari 30-ak crteža te 3-5 kiparskih radova) tvrdih korica formata A4, odnosno najvećeg 70 x 100 cm.