Održan sastanak s poljoprivrednim proizvođačima u zgradi Gradske uprave Livna

Na inicijativu gradonačelnika Livna Darka Čondrića u zgradi livanjske gradske Uprave održan je sastanak s poljoprivrednim proizvođačima s područja Livna. Sastanku su pored Gradonačelnika i predstavnika Službe za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna bili nazočni i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegbosanske županije Božo Perić sa suradnicima. Na sastanku je bilo riječi, prije svega, o programu utroška sredstava namijenjenih za potporu u poljoprivrednoj proizvodnji s razine županije.

Nazočni poljoprivredni proizvođači upoznati su s trenutačnim aktivnostima nadležnog ministarstva. Rečeno je da je u tijeku izrada programa potpore poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju te je sa sastanka upućen poziv svim poljoprivrednim proizvođačima da svoje prijedloge o načinu i kriterijima za dobivanje poticaja za poljoprivrednu proizvodnju dostave ministarstvu putem obrasca koji mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici.

Na sastanku je rečeno da je po programu utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu predviđeno oko devetsto tisuća konvertibilnih maraka. Bilo je riječi također i o poljoprivrednoj infrastrukturi, kanalskoj mreži u Livanjskom polju, te o putnoj infrastrukturi prema Kruzima, Borovoj glavi i Tribnju.

Ured za informiranje grada Livna