24. sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održat će se u utorak

U utorak, 26. studenoga 2019. godine u 10.00 sati, u općinskoj vijećnici, održat će se dvadeset četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu naći će se sedamnaest točaka:

1. Usvajanje zapisnika s dvadeset treće sjednice Općinskog vijeća, održane 26. rujna 2019. godine,

2. Prijedlog Odluke o utemeljenju Profesionalne vatrogasne postrojbe općine Tomislavgrad,

3. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja licitacije,

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa gradskog građevinskog zemljišta,

5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, ( 2 prijedloga),

6. Prijedlog Odluke o izmjeni status nekretnine kao javnog dobra, (2 prijedloga),

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Regulacionog plana područja „Latice II“ Duvno,

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad,

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području općine Tomislavgrad,

10. Nacrt Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva,

11. Prijedlog rješenja o gubitku prava korištenja radi građenja, (8 prijedloga),

12. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine Tomislavgrad,

13. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad,

14. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Kulturno- informativni centar Tomislavgrad o imenovanju ravnateljice ustanove,

15. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na početnu cijenu i ostale uvjete Javnog natječaja za davanje u zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu,

16. Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2020. godinu,

17. Aktualni sat.