Home > Livno > 180 tisuća KM za sport u Hercegbosanskoj županiji

180 tisuća KM za sport u Hercegbosanskoj županiji

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godine u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Odobrena sredstva u Proračunu u tekućoj godini za grant športa iznose 180.000,00 KM i to:

  • posebni dio 153.000,00 KM
  • opći dio 27.000,00 KM

Resorno ministarstvo raspisalo je 9. travnja 2018. godine Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblastima športa za ovu godinu. Imenovano Povjerenstvo je 14. svibnja tekuće godine utvrdilo da je na natječaj za predlaganje projekata za šport prispjelo 80 prijava od čega su 62 prijave zadovoljile kriterije Javnog poziva. U razmatranju pristiglih prijava i kreiranju prijedloga raspodjele sredstava Povjerenstvo se u prijedlogu vodilo Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije (Narodne novine Hercegbosanske županije 10/14). Resorno Ministarstvo sačinit će dinamiku raspodjele sredstava po mjesecima.

Temeljem donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije daje suglasnost Sveučilištu u Mostaru za donošenje Odluke o namjeravanoj integraciji Sveučilišta u Mostaru kojom bi to Sveučilište ubuduće bilo jedinstvena pravna osoba. Vlada Hercegbosanske županije jedan je od osnivača Sveučilišta u Mostaru.

U dijelu sjednice donijeta je Odluka o izdvajanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za sponzoriranje 12. Županijske stočarske izložbe u sklopu tradicijske kupreške poljoprivredno, kulturne i športske manifestacije „Dani kosidbe na Kupresu 2018. godine“.

Također je nakon rasprave na sjednici prihvaćeno Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2017. godinu koje će biti upućeno u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Dana je i suglasnost na prijedlog Odluke na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu MUP-a Hercegbosanske županije.

Donijeto je i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora JP RU „Tušnica d.o.o. Livno“ na razdoblje od 3 mjeseca.

Prema donesenom Rješenju Željko Marijan imenuje se za vršitelja dužnosti direktora Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije do okončanja natječajne procedure.

Na sjednici donijet je i Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima i poštenoj i pravičnoj raspodjeli koristi koja proizilazi iz njihovog korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

U drugom dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Župi sv. Ilije Proroka Glamoč u iznosu od 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije kao financijska potpora za proslavu Mlade mise.

Vlada je jednoglasno donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM za rješavanje stambenog pitanja policijskog službenika Žarka Bošnjaka koji je zbog posljedica ranjavanja vršeći dužnost policajca PU Drvar ostao trajni invalid prilikom sprječavanja pljačke banke u Drvaru 3. ožujka 2017. godine.

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za sufinanciranje početka izgradnje spomen obilježja Svetog Mihovila – zaštitnika policije ispred zgrade MUP-a Hercegbosanske županije u Livnu.