1.512 osoba kažnjeno zbog kršenja odluka o zabrani kretanja; U HBŽ 15 kršenja policijskog sata

Zbog kršenja odluka o zabrani kretanja tijekom policijskog sata, kao i ograničenog kretanja za mlađe od 18 i starije od 65 godina, policijske agencije u Bosni i Hercegovini su tokom ožujka 2020. prekršajno kaznile više od 1.500 osoba i izrekle im kazne u iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka (KM).

U Federaciji BiH je, prema podacima koje je prikupila Balkanska istraživačka mreža (BIRN), od kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova izrečeno 864 prekršaja za ograničeno kretanje, od čega se 750 odnose na zabranu kretanja od 20 do pet sati ujutro, odnosno policijski sat, dok su u Distriktu Brčko pokrenuta 22 prekršajna postupka iz istih razloga.

Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), od 21. ožujka ove godine, otkako je uveden policijski sat, izdati su prekršajni nalozi za 636 osoba, među kojima su i osobe mlađe od 18 i starije od 65 godina kojima je kretanje na javnim površinama zabranjeno.

Policijske agencije još uvijek ne žele dostaviti točan iznos izrečenih i naplaćenih kazni po ovim osnovama. Na osnovu ukupnog broja kažnjenih osoba i po najnižim kaznama, u BiH je vrijednost do sada izrečenih kazni za 1.512 osoba – oko 600.000 KM. Glasnogovornik MUP-a Sarajevskog kantona Mirza Hadžiabdić je rekao da je policija u ožujku, zbog boravka na ulici za vrijeme policijskog sata, prekršajno kaznila oko 300 osoba iznosom od po 500 KM, dok je 20-ak sankcioniranih stariji od 65 godina.

Nakon Sarajevskog kantona, najviše izrečenih kazni zbog boravka na otvorenom prostoru za vrijeme policijskog sata izrečeno je u Zeničko-dobojskom kantonu (178), potom u Unsko-sanskom (95), u Srednjobosanskom (67), u Tuzlanskom (50), u Hercegovačko-neretvanskom (18), Livanjskom (15) i Posavskom kantonu (13) i Bosansko-podrinjskom kantonu (7).

U RS-u je u ovom periodu zabilježeno da je 48 osoba prekršilo mjeru samoizolacije. Kako je potvrđeno iz MUP-a RS-a, takvim osobama su sankcije izricane po Zakonu o javnom redu i miru RS-a, koji predviđa novčane kazne od 500 do 1.500 KM. Za razliku od njihovih kolega u RS-u, policijski službenici u Federaciji BiH, kako su pojasnili u kantonalnim MUP-ovima, kada utvrde da je neka osoba prekršila izolaciju, o tome sačinjavaju službenu zabilješku, koju dostavljaju sanitarnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP).

“Sanitarni inspektori dalje izriču sankcije za kršenje izolacije i samoizolacije”, kaže Aldina Ahmić, glasnogovornica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), dodajući da su na području ovog kantona zabilježena 602 slučaja kršenja izolacije.

Na području Unsko-sanskog kantona (USK) policija je zabilježila 145 slučajeva kršenja samoizolacije, dok je na području ostalih kantona zabilježen ili manji broj takvih slučajeva ili policija nije imale te podatke.

Prekršajne kazne za osobe zatečene na ulici za vrijeme trajanja policijskog sata i one kojima je kretanje zabranjeno, različite su od kantona do kantona. Ahmić navodi da se izrečene prekršajne sankcije kreću do 200 do 500 KM u ZDK-u, u Livanjskom kantonu (LK) se kreću od 300 do 500 KM, a u Srednjobosanskom kantonu (SBK) one iznose od 300 do 1.500 KM.

U nekim kantonima sankcije se kreću od 500 KM i kao takve se najčešće izriču počiniteljima sankcija, dok u Sarajevskom kantonu one iznose od 500 do 1.500 maraka.

“Ukupno 18 osoba se nije pridržavalo zabrane o ograničenju kretanja. Jedna od njih je dobila 1.300 KM kazne jer je upravljala neregistriranim vozilom i ima zabranu na upravljanje motornim vozilom ‘B’ kategorije, plus što je zatečena u vrijeme zabrane kretanja, gdje je dobila kaznu od 500 maraka”, kaže Ljudevit Marić iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). Prema njegovim riječima, kazne se i kreću od 500 KM i sve zavisi od procjene policijskog službenika na terenu, mada se na početku išlo sa sugeriranjem i opomenom.

Alje Šiljdedić iz MUP-a USK-a je rekao da su prekršajni nalozi isti za sve i da ukoliko stranka prihvati odgovornost te u roku od osam dana plati kaznu, računa se kao 50 posto iznosa i on se smatra uplaćenim, što bi u ovom slučaju bilo 250 KM.

“Policija kada izdaje prekršajni nalog, takvo je pravilo prema Zakonu o prekršajima, izričemo minimalnu kaznu od 500 maraka za prvi put kad se čini prekršaj. Nema takvih lica koja su ponovila prekršaje, ali, ako ih bude, postoji opcija da se ti nalozi upute prema sudu za prekršaje, da bi se mogle donositi i rigoroznije mjere”, pojasnio je Šiljdedić.

U ostalim MUP-ovima su odgovorili da nije bilo osoba koje su proteklih dana više puta kažnjavane zbog boravka na otvorenom za vrijeme policijskog sata.

Tijekom ožujka, kako navode u MUP-u RS-a, evidentirano je 14 prekršaja zbog širenja panike i nereda za vrijeme izvanredne situacije, a na internet stranici ove policijske agencije je vidljivo da su pojedini zbog toga prekršajno kažnjeni sa po 1.000 KM.

Odlukom Vlade RS-a je propisano da je za ovakve prekršaje previđena kazna u iznosu od 1.000 do 3.000 KM za fizička, a za pravna lica od 3.000 do 9.000 KM. U Policiji Distrikta Brčko su potvrdili da su njihovi službenici pokrenuli prekršajne postupke protiv četiri osobe zbog činjenja prekršaja “iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti, glasina ili tvrdnji”.

Prema Zakonu o javnom redu i miru Brčko distrikta, za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 100 do 500 KM. Većina MUP-ova u FBiH je navela da nisu bili zabilježeni slučajevi širenja straha i panike putem društvenih mreža, dok Šiljdedić kaže da je na području USK-a bilo takvih prijava, ali ne više od 10, za što, prema njegovim riječima, kantonalni Zakon o prekršajima predviđa kaznu od 300 do 700 maraka.

Zbog uznemirenja građana putem društvene mreže Facebook policija u SBK-u je novčano kaznila dvije osobe s po 200 KM.

“Objavili smo i saopćenje oko tih događaja, jer se građani uznemiravaju, a sve u cilju da to ljudi više ne rade jer je kažnjivo. Apeliramo na građane stalno da ne daju lažne informacije o koronavirusu”, kazao je Hasan Hodžić iz MUP-a SBK-a.

Zamjenik direktora Federalne uprave policije (FUP) Ensad Korman, nedavno je za BIRN BiH izjavio da je zadokumentovano i nadležnim tužiteljstvima prijavljeno pet slučajeva koji se dovode u vezu sa širenjem panike objavom dezinformacija i lažnih vijesti.

Policijski službenici MUP-a RS-a su u proteklim danima, osim prekršajnih, evidentirali ukupno 19 krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, od čega ih se 18 odnosi na nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, za što su predviđene kazne u rasponu od novčane do dvije godine zatvora, kao i jedno djelo “prenošenje zarazne bolesti”.

U Federaciji za sada ne raspolažu podacima o krivičnim djelima koja imaju veze sa situacijom uzrokovanom koranavirusom, a Josip Dominković iz MUP-a Posavskog kantona kaže da je na tom području evidentirana radnja gdje se vrijeđalo policiju po pitanju provedbe izolacije.

Iz Policije Brčko distrikta su naveli kako su nadležnom tužilaštvu podnijeli izvještaj protiv 12 osoba zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, ali i izvještaj Tužilaštvu BiH protiv pripadnika Granične policije zbog primanja dara ili drugih oblika koristi.

Koliko je do sada izrečenih prekršajnih kazni uplaćeno u proračune, iz policijskih agencija nisu odgovorili, ali prema minimalnim kaznama koje su izrečene, one iznose oko 600.000 KM.

Bljesak.info