Home > Livno > Srednja strukovna škola je dio novog velikog projekta

Srednja strukovna škola je dio novog velikog projekta

Danas je Srednju strukovnu školu iz Livna posjetio projektni tim njemačke organizacije GOPA, team leader gospođa Efka Heder i Amir Sarajlić, voditelj GOPA ureda u BiH kako bi školi ponudio suradnju u projektu “Jačanje sistema tehničkog i stručnog obrazovanja i obuke u BiH” (TVET).
Projekt financira Švicarska vlada putem švicarske Agencije za razvoj i suradnju (SDC), a GOPA je izabrana za implementaciju projekta u BiH.

Kako TVET zagovara obrazovanje zasnovano na radu, sastanku projektnog tima i škole nazočili su i predstavnici B Kruga s kojima Strukovna škola već ima kvalitetnu suradnju.