ŽNL: Osvrt na III. sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije

Dana, 15. studenog 2019. godine održana je III. sjednica Skupštine Hercegbosanske županije za koju je predložen slijedeći dnevni red (link: (link: https://docdro.id/fn7shYS). U ime Županijske liste predložili smo izmjenu dnevnog reda i to točku Informacija o (ne)imenovanju kandidata za predsjednika Vlade Hercegbosanske županije (link: https://docdro.id/g3mZmV6).

Na naš navedeni i obrazloženi prijedlog nije bilo posebne rasprave osim što je predsjedatelj Skupštine rekao da do dana održavanja Skupštine nije uspio obaviti konzultacije i da će to učiniti što prije, a odgovor predsjedatelja Skupštine prenesen je od strane portala tomislavnews.com koji je objavljen na njihovoj facebook stranici (link: https://www.facebook.com/471007859626192/posts/2638292159564407/).

Nakon danog pojašnjenja od strane predsjedatelja Skupštine prijedlog izmjene dnevnog reda stavljen je na glasovanje pri čemu su za uvrštavanje u dnevni red bila tri zastupnika HNL-a, te po jedan zastupnik HRS-a i ŽNL-a, dok su zastupnici HDZ 1990 bili suzdržani, a ostali protiv. Obzirom na navedeno naša predložena točka nije uvrštena u dnevni red.

Tijekom rasprave o točkama dnevnog reda za III. sjednicu Skupštine pored ostalog istakli smo da smo podnijeli Inicijativu za sazivanje tematske sjednice Skupštine Hercegbosanske županije posvećene trenutnom stanju u JP ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres (link: https://docdro.id/HYWPNab) pri čemu smo istakli naš stav da se u što kraćem roku zakaže tematska sjednica s tim da se za razliku od većine ostalih razlikujemo po tome što smo stava da na toj sjednici Izvješće o radu JP ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres treba podnijeti trenutna Uprava Društva kao i smijenjeni članovi Skupštine Društva i Nadzornog odbora.
Pored navedenog ukazali smo da nije pravi razlog smjena upravljačkih struktura u Šumama Hercegbosanske županije nepodnošenje izvješća već neka nova skupštinska većina koja želi svoje ljude bez uvida u stvarne probleme i stanje u Društvu.
Da je to tako istakli smo da je pokazatelj i to da je neka druga skupštinska većina krajem 2016. godine smijenila tadašnje upravljačke strukture u Šumama Hercegbosanske županije iako su prethodno podnijeli cjelovito izvješće za koje su se od većine tadašnjih zastupnika dobili pohvale.
Obzirom da je predsjedatelj Skupštine bio uporan u ponavljanju činjenice da u Skupštinu Hercegbosanske županije nije dostavljeno izvješće već samo jedan akt od Skupštine Društva kojim su izvješćeni da su usvojili godišnje izvješće o radu.
Na navedeno smo replicirali na način da smo istakli da ukoliko je neko napravio grešku to može biti samo predsjedatelj Skupštine ili neko iz Stručnih službi obzirom da nije ispravno iskomunicirano šta da im se dostavi obzirom na obimnost materijala.
Također, smo istakli da je praksa dostave materijala na Skupštinu bila ta da se materijali dostave resornom ministarstvu koje kandidira točku za Vladu, a nakon što se razmatra na Vladi isti uz stav Vlade bude dostavljeno na Skupštinu tako da i u ovom slučaju nije greška u Društvu već u Vladi.
Isto tako istakli smo da sigurno nije pravi razlog smjene upravljačkih struktura u Šumama Hercegbosanske županije nedostavljanje Izvješća jer pored ovog društva Skupština je osnivač većine zdravstvenih ustanova, a koliko je nama poznato njihova izvješća nisu nikad ni dostavljana niti je o njima raspravljano.
Nakon malo dulje rasprave predsjedatelj Skupštine je zaključio da će tijekom dana zatražiti dostavu izvješća, a da će se tematska sjednica održati u roku od 30 dana.

Tijekom rasprava jedan od zastupnika iz reda „disidenata“, kako ih nazva predsjednik Županijskog odbora HDZ BiH, istakao je da će se smjena sadašnje Uprave JP ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres obavit u srijedu, 20. studenog 2019. godine.

Predloženi dnevni red usvojen je većinom glasova s tim da smo mi bili suzdržani.

Od točaka dnevnog reda u kojima smo sudjelovali u raspravi istaći ćemo slijedeće točke:
– Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019 godine – rasprava ŽNL (link: https://docdro.id/1DpSHMu) i
– Informacija o Dokumentu okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022. godina – rasprava ŽNL (link: https://docdro.id/eTTVtcX).

Pored navedenih točaka bile su i dvije točke koje su se odnosile na preuzimanje dužnosti zastupnika Aleksandra Štrpca iz SNS-a koji je ušao u Skupštinu umjesto dosadašnjeg zastupnika Duška Raduna.

U okviru zadnje točke dnevnog reda zastupnici su imali mogućnost postaviti zastupnička pitanja pri čemu smo u ime Županijske neovisne liste postavili dva zastupnička pitanja koliko nam i omogućava Poslovnik Skupštine, i to:
– Demografska kretanja na prostoru Hercegbosanske županije za razdoblje 2010.-2020. – link: https://docdro.id/sh4mS1O i
– Uspostava Službe za razvoj i europske integracije i u okviru nje Odjela za dijasporu kao i Razvojne agencije Hercegbosanske županije – link:https://docdro.id/RoksUx2.

Livno, 15. studeni 2019. godine

Predsjednik Županijske neovisne liste i Zastupnik u Skupštini Hercegbosanske županije: Draško Dalić