VSTV BiH imenovalo novu sutkinju i tužitelja u HBŽ

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tijekom sjednice, koja se održava 6. i 7. studenog 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

* Mirsad Bilajac, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Bosansko-Podrinjskog kantona;

* Sofija Vrdoljak, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Livnu;

* Mladen Stojanović, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 Livno;

* Mirjana Đerić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-Neretvanskog kantona;

* Sabina Beganović, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-Neretvanskog kantona;

* Jezdimir Spasojević, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

* Amar Osmančaušević, na poziciju stručnog saradnika u Općinskom sudu u Sarajevu;

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. prosinca 2019. godine.