Vlada FBiH o aktivnostima koje su vođene u ‘Aluminiju’ od 2015 – 2019.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 185. sjednici usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u gospodarskom društvu „Alumunij“ d.d. Mostar u razdoblju 2015-2019. godina u kojoj se kaže: Federalna vlada je sa svojim udjelom kapitala od 44 posto u gospodarskom društvu Aluminij d.d Mostar,  vodila niz aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na iznalaženje načina za reporgramiranje dugova nastalih usljed rasta cijene električne energije i sirovina na tržištu, te problemima u kašnjenju uplate redovitih poreznih obveza Društva kao i aktivno sudjelovala u pronalaženju optimalnog poslovnog modela zajedno sa zainteresiranim poslovnim partnerima.  

Tijekom 2018. godine Vlada FBiH je osobito intenzivirala aktivnosti usključujući sljedeće: – Odobrila sredstva u iznosu od 2,1 mil KM za uplatu doprinosa za 884 radnika za posljednje tromjesečje 2017. godine;

– Dala suglasnost za reprogram duga Aluminija d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB u iznosu od 207 milijuna KM;

– Izdvojila sredstva u iznosu od 1,1 mil KM za provođenje revizije poslovanja u funkciji restrukturiranja ili privatizacije;

– Donijela Odluku o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar čime je na izvjestan način ponovno odobrila reprogram dugovanja evidentiranih do 30.9.2013. godine;

– Dala suglasnost gospodarskim društvima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar, da svatko u okviru svojih nadležnosti, poduzme aktivnosti na rješavanju opskrbe električnom energijom gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, uključujući donošenje odluka na nadležnim organima društva, sagledavajući mogućnost odgode plaćanja 60 plus 60 dana.

Iz svega navedenog, vidljivo je da je u proteklom razdoblju Vlada Federacije BiH aktivno radila na pronalasku rješenja za nastale probleme u gospodarskom društvu Aluminij d.d. Mostar. Važno je istaknuti da je na dan 31.12.2014. dug gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar iznosio je 128,2 milijuna KM, te da zaključno s 30.6.2019. taj dug iznosi 293 milijuna KM.

Ovo ukazuje da je dug gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar rastao za oko 30 milijuna KM godišnje. Unatoč tome, Vlada Federacije BiH je u razdoblju 2015.-2018. usvajala izvješća JP Elektroprivrede HZ HB svjesna da bilo kakva druga odluka može imati nesagledive posljedice za oba gospodarska društva, a prvenstveno za Aluminij d.d. Mostar.  

U prethodnom razdoblju Vlada FBIH je u suradnji sa Upravom Aluminija d.d. Mostar obavila niz razgovora sa zainteresiranim investitorima. Međutim, problem cijene električne energije i dalje ostaje gorući za Aluminij d.d. Mostar a s čim su upoznati i potencijalni investitori.

Cijena električne energije se formira na tržištu električne energije i Vlada FBiH nema način niti mehanizam da na bilo koji način utječe na nju. Ona je strogo određena ponudom i potražnjom kao i utjecajem velikih proizvodača na tržištu. Kao prioritet prilikom donošenja pojedinačnih zaključaka i odluka, Vlada Federacije BiH se primarno vodila brigom za oko 900 radnih mjesta koja bi bila izravno ugrožena u slučaju najgoreg scenarija tj. gašenja proizvodnih ćelija društva Aluminij d.d. Mostar.

Ovakav stav je jasno iznesen svim zainteresiranim investitorima bez mogućnosti pregovora na temu radnih mjesta. Ovim putem Vlada FBiH želi iskazati jasno opredijeljenje da je svako radno mjesto bitno i da je to primarni preduvjet koji se stavlja pred zainteresirane potencijalne investitore.

Aluminij d.d. Mostar kao značajan gospodarski subjekt traži zajedničku aktivnost svih vlasnika i zaposlenika kako bi ovo teško razdoblje bilo premošteno i uspješno završen proces restrukturiranja Aluminija d.d. Mostar, kaže se u priopćenju Vlade FBiH za odnose s javnošću.