Vijeće ministara jučer održalo izvanrednu telefonsku sjednicu

Vijeće ministara BiH je jučer na izvanrednoj telefonskoj sjednici utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt javnog prijevoza Sarajevo, vrijedan 15 milijuna eura.

Riječ je o projektu nabave novih električnih trolejbusa i rezervnih dijelova u cilju poboljšanja razvoja infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, što će povećati kapacitet i efikasnost usluga javnog prijevoza za stanovništvo i zaštititi okoliš. Očekuje se da će Projekt biti završen do 31. prosinca 2021.

Također, izdana je i suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

“Usvajanjem ovog pravilnika stvaraju se svi uvjeti za stavljanje Zavoda u funkciju”, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Između ostalog Vijeće ministara je usvojilo i Informaciju o mehanizmima za efikasnu prevenciju i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH, s Vodičem za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH.

Usvojen je i Akcijski plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

“Akcijski plan je sveobuhvatni cjelodržavni planski dokument i sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta. Naime, u Analitičkom izvješću Europska komisija je odredila 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini trebaju ubrzano raditi, a što će Komisija procijeniti u narednom Paketu proširenja u proljeće 2020. godine. U planiranju su sudjelovale 233 institucije sa svih razina vlasti. Od 729 mjera, 331 će realizirati institucije BiH, od čega je 88 zajedničkih mjera, 204 mjere planirane su za razinu institucija Federacije BiH, od čega 93 zajedničke mjere, 205 mjera planirano je za razinu institucija Republike Srpske, od čega 86 zajedničkih mjera, 118 mjera planirano je od institucija Brčko distrikta BiH, od čega 61 zajednička mjera, 132 mjere planirane od institucija u županijama, od čega 29 zajedničkih mjera. Konstatirano je da je za 17 prioriteta potrebno definirati dodatne mjere, za što su zadužene radne skupine za europske integracije u sustavu koordinacije”, pojašnjeno je iz Vijeća ministara BiH.