U svijetu najviše ljudi uči engleski jezik, a na Balkanu…

Duolingo je jedna od najpopularnijih aplikacija za učenje jezika, a nedavno je potvrđeno da je engleski jezik još uvijek najpopularniji jezik koji se uči u zemljama u svijetu, dok je na Balkanu trenutno prva opcija njemački jezik.

Ovu aplikaciju koristi više od 120 milijuna ljudi iz svih dijelova svijeta, a Duolingo redovito objavljuje podatke o popularnosti aplikacije i jezika u pojedinim državama. Još uvijek nisu dostupne konkretnije informacije za Bosnu i Hercegovinu, piše Klix.ba.  

 | Autor : Reddit

Kao prvi najpopularniji jezik koji se uči u zemljama Balkana naveden je njemački, a a slijede španjolski i talijanski.

FOTO: Reddit

 | Autor : Reddit

Duolingo je objavio statistiku koja otkriva da je engleski prvi na popisu u čak 116 država, dok je francuski u 35, španjolski u 32, a njemački u devet. 

FOTO: Reddit

Prema onome što se može zaključiti sa službenog Duolingo foruma, veliki broj ljudi želi vidjeti hrvatski, srpski i bosanski jezik na ovoj aplikaciji, međutim još uvijek nema znatnih promjena na tom polju, te se čini da će to još neko vrijeme ostati samo ideja i prijedlog. 

Engleski je još uvijek najjači jezik na svjetskoj razini, dok su francuski i španjolski u napetoj borbi za drugo mjesto.

Dnevnik.ba