U srijedu sjednica Gradskoga vijeća Livna

U srijedu 11. prosinca 2019. bit će održana 32. sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu sjednice, između ostaloga je, nacrt Programa rada Gradskog vijeća Livna za 2020., odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Livna za 2019., nacrt proračuna Grada Livna za 2020., nacrt odluke o izvršavanju proračuna Grada Livna za iduću godinu te prijedlog odluke o financiranju javnih potreba sporta Grada Livna.

Kompletan dnevni red je u privitku, a sjednica počinje u devet sati.