U srijedu sjednica Gradskog vijeća Livna

U srijedu 3. srpnja 2019. održat će se dvadeset osma sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o komunalnom redu, prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokaciji Držanlije k.o. Guber, prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Livnu k.o. Livno, te prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja ulica i trgova.

Kompletan dnevni red možete pronaći na službenoj stranici Grada Livna.