U Livnu prodana zaplijenjena imovina za 150.923 KM

U postupku prinudne naplate, Županijski porezni ured Livno izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika – dužnika u ukupnom iznosu od 150.923 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodana je imovina poreznog obveznika – dužnika „Unimax“ d.o.o Livno u ukupnom iznosu 150.100 KM. Prodan je poslovni objekt i dva zemljišta. Također, u postupku prinudne naplate prodana je i imovina poreznih obveznika „Perla“ d.o.o. Livno, „Li Pam“ d.o.o, „Čulin mlin“ d.o.o. Livno i „GAIA“ d.o.o Livno.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obaveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

”Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu”, priopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.