U ceste u Federaciji ulaže se 870 milijuna eura

”Trenutna ulaganja u cestovni promet u Federaciji BiH uključuju 474 milijuna eura za autoceste i 396 milijuna eura za magistralne ceste”, izjavio je Denis Lasić, ministar prometa i veza Federacije BiH.

Lasić je, kako je priopćio HDZ BiH, istaknuo projekt izgradnje ceste Neum-Stolac, za koju je izdvojeno 40,86 milijuna eura, autoceste na Koridoru Vc ukupne investicijske vrijednosti preko 460 milijuna eura i južne obilaznice Mostara. ”Sve ovo nije moguće bez političke potpore, pozitivnih pomaka i, prije svega, stabilne vlasti.

Nažalost, u BiH nova vlast nije formirana ni nakon skoro godinu dana od izbora. To se odražava na funkcioniranje svih razina vlasti i općenito države, ali i na realizaciju mnogih dogovorenih projekata”, kazao je Lasić, dodajući kako Vlada FBiH u svom radu teži tome da dogovorima rješava sva pitanja, te na taj način i donositi odluke.

”BiH su potrebne promjene, od izmjena Izbornog zakona i Ustava kako bi se osigurala stvarna ravnopravnost naroda i građana, kao i njihovo legitimno predstavljanje u skladu s izbornom voljom, do mnogih reformi koje traži EU. Smatram kako je politika umjerenosti i kompromisa koju HDZ BiH zagovara jedini mogući put za budućnost BiH”, zaključio je Lasić.