U BiH nezaposleno 475.000 osoba: Raste broj umirovljenika, a radno stanovništvo se iseljava

Službeni podaci o stanju u bh. ekonomiji govore kako u našoj zemlji živi 475.000 nezaposlenih osoba, odnosno da je stopa nezaposlenosti približna 40 posto. Posebno zabrinjavajući je podatak i da broj umirovljenika raste mnogo brže od broja zaposlenih, čime se vrši pritisak na proračun prilikom financiranja mirovinskog sustava.

U Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH navedeno je kako se stope nezaposlenosti u BiH znatno razlikuju zbog različitog pristupa u definiranju i evidenciji, odnosno načinu utvrđivanja njihovog statusa. Naime, administrativni podaci o nezaposlenim osobama sadrže ukupan broj nezaposlenih koji se vode u evidencijama Agencije za zapošljavanje u BiH, dok se podaci o nezaposlenosti iz Ankete o radnoj snazi izvode iz podataka koji su prikupljeni anketiranjem osoba u domaćinstvima, prema međunarodnim standardima, piše Klix.

Prema Anketi radne snage, a koju više preferiraju domaći političari, broj nezaposlenih u BiH u 2017. godini iznosio je 211 tisuća osoba, dok je na drugoj strani prema registriranom broju u agencijama za zapošljavanje znatno veći broj nezaposlenih i on iznosi 475 tisuća. U Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH navodi se kako ovo najslikovitije ilustrira razlike u evidenciji, odnosno tretiranju zaposlenih i nezaposlenih osoba.

“Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, 2017. godine stopa nezaposlenosti u BiH je bila 20,5 posto i niža je u odnosu na 2016. godinu za 4,9 posto, čime je nastavljen trend pada stope nezaposlenosti iz prethodne godine. Administrativna stopa nezaposlenosti u decembru bila je 38,7 posto i niža je za 2,2 posto u odnosu na prosinac prethodne godine”, piše u Izvještaju.

Iz Centralne banke BiH navode da se, kada se analiziraju administrativni podaci, uočava trend nezaposlenih osoba na godišnjoj razini koji je prisutan, kako tijekom cijele 2017. godine, tako i tijekom prethodnih godina. Kako kažu, iako se radi o promjeni u broju nezaposlenih prema administrativnim podacima (odnosno, stopama nezaposlenosti koje su približne 40 posto), činjenica je kako je na kraju 2017. godine u odnosu na prethodnu godinu broj nezaposlenih osoba smanjen za 34.938 osoba.

“Promatrajući kretanje indeksa na tržištu rada, vidljivo je kako rast zaposlenosti prati sličan trend kao rast broja umirovljenika, s tim da indeks zaposlenosti sporije raste, što predstavlja pritisak na financiranje rastućih troškova za isplatu mirovine. Poslovanje mirovinskih i socijalnih fondova dodatno je usložnjeno kao rezultat sve izraženijih negativnih demografskih promjena koje se ogledaju u smanjenju udjela radno aktivnog stanovništva u povećanju udjela uzdržavanog stanovništva”, piše u Informaciji Centralne banke BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović jučer je uoči sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel kazao da se svake godine u posljednje tri godine, otkako Njemačka intenzivno pomaže u reformama, u BiH otvara 15 tisuća radnih mjesta u realnom sektoru”.

U izvještaju Centralne banke BiH, državna institucija djelomično je potvrdila ovu informaciju navodeći da se prema administrativnim podacima bilježi rast broja zaposlenih osoba koji je na kraju 2017. godine veći za 15.248 osoba. Međutim, promatrajući na kvartalnom nivou, u doprinosu povećanju broja zaposlenih osoba vidljiv je sezonski utjecaj u pojedinim djelatnostima, naročito primjetan za djelatnost javnog sektora.

“Prema rastu broja zaposlenih na kraju 2017. godine po djelatnostima, nosioci broja zaposlenih (73,1 posto ukupnog povećanja), u odnosu na kraj prethodne godine, su djelatnosti prerađivačke industrije (povećan broj zaposlenih za 8.629 osoba ili 5,9 posto) te hotelijerstvo i ugostiteljstvo (2.522 osoba ili 7 posto)”, navodi se u Izvještaju.

Ipak, Centralna banka posebno naglašava da je u djelatnostima znatno pojačana kontrola zaposlenih osoba, odnosno njihovog radnog statusa. Na godišnjem nivou pad zaposlenosti iskazan je u djelatnostima poslovanja nekretninama (19,8 posto), stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti (5,1 posto) te trgovina (0,5 posto), što je vjerojatno uzrokovano konsolidacijom maloprodajnog tržišta.

Trend rasta prosječne nominalne plaće zabilježen je u 2017. godini, nakon što je intenziviran rast plaća u drugoj polovini 2016. godine, ponajviše kao rezultat izmjena Zakona o porezu na dohodak u FBiH. Navedena mjera je utjecala na rast plaća u djelatnostima čije vrijednosti su niže u odnosu na prosječnu plaću u BiH. Najizraženiji rast plaća u 2017. godini zabilježen je u stručnim i tehničkim djelatnostima (12,6 posto), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (7,6 posto), trgovini (4,3 posto), građevinarstvu (4,3 posto) te industriji (4,2 posto).

“Ako se promatra rast ispodprosječnih i natprosječnih nominalnih plaća prema aktivnostima vidljiv je izraženiji rast ispodprosječnih pata u posljednje dvije godine, kao rezultat već navedene zakonske mjere. Navedene ispodprosječne plaće u 2017. godini iznose 675 KM, dok u prosjeku za istu godinu natprosječne plaće iznose 1.123 KM.

U dijelu koji se odnosi na bankarski sektor navedeno je da su krediti, koji predstavljaju najznačajniju stavku aktive komercijalnih banaka, povećani na godišnjoj razini za blizu sedam posto. Godišnje stope rasta kredita nefinancijskim poduzećima su više od istih za stanovništvo u 2017. godini nakon dužeg perioda.

Platnobilančna pozicija BiH je u 2017. godini blago pogoršana. Na računu tekućih transakcija s inozemstvom, u 2017. godini ostvaren je deficit u odnosu na 1,51 milijardu KM te je deficit tekućeg računa pogoršan u odnosu na prethodnu godinu i to za 4,0 posto. Osnovni uzrok deficita tekućeg računa je deficit na računu robe, dok je u razmjeni usluga i dohodaka, kako primarnog, tako i sekundarnog s inozemstvom došlo do kreiranja pozitivnog salda.