Šumarija Livno traži sezonske radnike za pošumljavanje

Obavještavamo Vas da šumarija Livno vrši prijem sezonskih radnika za rad na pošumljavanju i to na lokalitetu Jelovača, G.J. Tribanj-Tušnica.

Prijave će se vršiti u šumariji Livno- Drinova Međa od 04.10.2019.

Svi oni koji će se prijaviti trebaju sa sobom ponijeti: kopiju prijave prebivališta i kopiju tekućeg (bankovnog ) računa.

Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona : 034 202 233