SNSD i HDZ BiH opet na vlasti u Drvaru

Jučer je održana Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Drvar. Nakon utvrđivanja kvoruma predsjednica Općinskog vijeća Jasna Pećanac je zatražila pauzu, a prije odlaska na pauzu pojedini odbornici-vijećnici izrazili su nezadovoljstvo, jer nisu dobili ni poziv kao ni materijale za sjednicu. Nakon kraće pauze, predsjednica OV je rekla da prekida sjednicu zato što su se neki odbornici žalili da nisu dobili poziv za sjednicu ni materijale i predložila održavanje sjednice za sutra.

U ime kluba odbornika SNSD-a Vanja Krneta je predložila da se nastavi sa radom, jer postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Predloženo je a i usvojeno da Vanja Krneta nastavi predsjedavati sjednicom iz razloga što potpredsjednik OV Berislav Bošnjak nije želio da vodi sjednicu, jer kako je rekao, nije pripremljen da to kvalitetno odradi.

Nakon što je dio odbornika zajedno sa predsjednikom OV napustio zasjedanje, predloženo je da Vanja Krneta kao predsjednik Kluba stranke sa najviše odbornika nastavi sa vođenjem sjednice, nakon usvajanja ovog prijedloga, usvojena je i dopuna dnevnog reda:

1. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti tajnika Općinskog vijeća,

2. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove,

3. Rasprava o radu Općinskog vijeća od prosinca 2019. godine do veljače 2020. godine,

4. Razmatranje zahtjeva općinskog načelnika za preispitivanje nezakonito donesenih odluka u protekla dva mjeseca rada OV,

5. Nacrt Proračuna Općine Drvar za 2020.godinu,

6. Prijedlog odluke o privremenom finanaciranju Općine Drvar za period 01.01. – 31.03. 2020. godine.

Za vršitelja dužnosti tajnika OV imenovana je Jadranka Srdić, zaposlena u Općini Drvar, a potom su Jasna Pećanac i Berislav Bošnjak razrješeni funkcije predsjednika i zamjenika predsjenika Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove, a imenovani su Milan Kunić i Stijepo Vukančić.

Odbornici – vijećnici ukratko su se osvrnuli na rad OV u periodu prosinac 2019. godine do veljače 2020. godine, gdje je uglavnom istaknuto da se uskoro očekuje odgovor nadležnih službi koje treba da potvrde da je prošlo Vijeće bilo nelegalno u svom radu. Zbog toga je donesen zaključak da se svi akti doneseni na sjednicama održanim u prosincu 2019. godine pa do veljače 2020. godine ponište, počevši od razrješenja tadašnjeg predsjednika OV Milana Kunića pa svih drugih akata koja su donesena u tom periodu.

Odbornici – vijećnici o svim tim donesenim aktima su se pojedinačno izjašnjavali i sve ih poništili. Potom je zasjedala Komisija za izbor i imenovanja i nakon završetka svog rada, Komisija je predložila da se za predsjednik Općinskog vijeća imenuje Milan Kunić, a na mjesto njegovog zamjenika da se imenuje Stijepo Vukančić. Odbornici – vijećnici su podržali ove prijedloge i sa radom Izvanredne sjednice nastavio je rukovoditi Milan Kunić.

Potom su poništene i sve odluke i zaključci koje je u proteklom periodu donijelo OV dok je predsjedavala Jasna Pećanac, a najveći dio se odnosio na promjene upravljačkih struktura u javnim poduzećima i ustanovama.

Zaključeno je da se potvrđuje izbor i imenovanje upravljačkih tijela koji su u skladu sa zakonom izabrani, a nije im istekao mandat, a da se izaberu nova gdje je to potrebno uraditi. Imenovan je i Komisija za primopredaju prostorija, akata, pečata između Jasne Pećanac i Milana Kunića.

Potom su odbornici – vijećnici razmatrali Nacrt Proračuna Općine Drvar za 2020. godinu. Načelnica Dušica Runić istaknula je da je ovogodišnji proračun predviđen u iznosu od oko 4,925.000 KM i najvećim djelom se odnosi na kapitalne investicije. Nacrt Proračuna je usvojen i upućen na javnu raspravu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Drvar za period 01.01. – 31.03. 2020. godine.