Sastanak predstavnika Uprave za Civilnu zaštitu HBŽ s predstavnicima BH MAC-a RU – Mostar i općinskim koordinatorima HBŽ

Jučer je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan sa suradnicima održao koordinacijski sastanak sa šefom BH MAC-a Regionalni ured u Mostaru, Ivicom Brkićem, inspektorom kontrole i kvalitete BH MAC-a RU Mostar, Draganom Šotrom, Darinkom Brnićem -vođom Tima za uništavanje eksplozivnih sredstava Livno „B“ FUCZ, Stipom Bulićem- vođom Tima za uklanjanje i uništavanje NUS-a Livno “A” FUCZ, općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije i koordinatorom za razminiranje ispred ŠGD HBŠ . Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje su urađene u proteklom razdoblju, o analizi provedenih deminerskih aktivnosti u 2019. godini, projektima koji su u tijeku, o budućim planovima za razminiranje u Hercegbosanskoj županiji (listi prioriteta za razminiranje za 2020. godinu). Govorilo se o međusobnoj suradnji BH MAC-a RU Mostar s općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije, te o zajedničkim izazovima i ispunjavanju obveza kako bi se prioritetna minsko sumnjiva područja što kvalitetnije i uspješnije odradila. “U 2018. godini Hercegbosanska županija je najkontaminiranija minama u BiH. Skoro 67% mina u cijeloj BiH pronađeno je u Hercegbosanskoj županiji. Trenutno imamo otvorenih 6 MSP-ova Korićina, Golija, Šujičke poljane, Mliništa, Zlosela, Donji Malovan i svi su u fazi završetka, istaknuo je na sastanku šef BH MAC-a RU Mostar, Ivica Brkić. Među ostalim, rekao je da u sljedećem razdoblju kada se razvije tehnologija rada s MSP- ovima da će komunikacija između lokalne zajednice, mještana, lokalnih vlasti morati biti intenzivirana s ciljem poboljšanja sigurnosti i protoka korisnih informacija o minama koje mještani viđaju. Razmjenom informacija zaključeno je može se doći do još uspješnijeg rada na razminiranju minsko sumnjivih područja čime se povećava i sigurnost žitelja ne samo u blizini tih područja.