Sarajevo: U kući pronađena 154 migranta

Inspektori Službe za poslove sa strancima i pripadnici MUP-a Županije Sarajevo pronašli su na području naselja Stupsko Brdo 154 migranta u privatnom objektu koji ne posjeduje dozvolu za pružanje usluga smještaja.

Pronađene osobe provedene su u prihvatne centre na obradu i utvrđivanje njihovog boravišnog statusa s obzirom da kod sebe nisu posjedovali identifikacijske dokumente.

Poseban naglasak kontrole je bio na pronalasku osoba koje se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima izvršenim na području Županije Sarajevo, priopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Tijekom kontrole je konstatirano da je određeni broj osoba imao vidne fizičke ozljede za koje će medicinski timovi u prihvatnim centrima utvrditi podrijetlo, a bit će izvršeni i medicinski pregledi na zarazne i prenosive bolesti.

U skladu sa Zakonom o strancima, prilikom kontrole sačinjen je izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru i vlasniku objekta je uručen prekršajni nalog, te su obavješteni nadležna porezna i inspekcijska tijela radi provođenja mjera iz svoje nadležnosti.

Služba za poslove sa strancima poziva građane da prijave postojanje nelegalnih smještajnih kapaciteta za boravak migranata, s obzirom da njihovo postojanje može utjecati na narušavanje sigurnosnog stanja i stvaranje rizika od zaraznih bolesti, navodi se u priopćenju.