Rekonstruirana tri izvora: Bunari, Korita i Begovača

Predstavnici ŠGD HBŠ obišli radove u sklopu projekta: Rekonstrukcija tri izvora (Bunari, Korita i Begovača).

Dana 5. rujna 2019. godine direktor ŠGD HB šume d.o.o.Kupres, Branko Ivković i predstavnik izvođača radova firme Roco Commerce sa svojim najbližim suradnicima obišli su lokacije na kojima je spomenuta tvrtka izvodila radove izgradnje i rekonstrukcije u sklopu projekta Rekonstrukcija tri Izvora (Bunari, Korita i Begovača).

Projekt je građen sredstvima ŠGD HB šume u iznosu od 48 000.00 KM i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu 40 000.00 KM.

Projektom su na izvoru Begovača obnovljena dva bazena te je napravljena nova lokva ispod vrha planine Cincar na Kruzima, čime će se riješiti problem nedostatka vode u sušnim periodima godine te osigurati nesmetano napajanje divljih konja, divljači, ptica ali i osigurati nesmetano korištenje za potrebe farmera s područja Kruga.

Obnovljena su i dva izvora, Korito i pet malih Bunara na Goliji iznad sela Čelebić što će omogućiti pristup pitkoj vodi za potrebe planinara, izletnika, lovaca, divljači i ptica.      

Prije pravljena zapisnika o primopredaji, natemelju primjedbi koje su iznijeli predstavnici ŠGD HB šume, potrebno je odraditi određene manje korekcije na gradilištu na Kruzima.

Navode iz ŠGD Hercegbosanske šume Kupres.