PTC “Forum” i ove godine organizira tradicionalni sajam “Zlatne ruke Livnjaka”

PTC “Forum” i ove godine organizira tradicionalni sajam “Zlatne ruke Livnjaka”.

Pozivaju se svi koji se bave izradom rukotvorina, suvenira, domaćih gastronomskih proizvoda i rade na očuvanju starih zanata na području Livna i šire da se prijave na ovaj sajam.

Cilj sajma je jačanje postojećih kapaciteta proizvođača/rukotvoraca, te upoznavanje jasvnosti Livna s njihovim radom.

Sajam će se održati 13.12.2019.godine, a rok za prijavu je do 1.12.2019.godine.

Broj prijava je ograničen.