Prosječna plaća u Federaciji BiH veća za 43 KM u odnosu na prošlu godinu

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku prosječna neto plaća u listopadu iznosila je 942 KM.

Tako je prosječna neto plaća izračunata za listopad ove godine za 43 KM veća od one u listopadu 2018. godine.

Prosječna bruto plaća, podaci su Federalnog zvoda, iznosila je 1.451 KM.

Broj zaposlenih osoba 31. listopada ove godine iznosio je 536.291.

U odnosu na isti period u prošloj godini broj zaposlenih je porastao budući da je na isti dan 2018. godine iznosio 527.586.