Prometno prevetivna i edukativna akcija „Počela školska godina – zaštitimo djecu u prometu“

Auto moto klub Livno ( AMK Livno), u suradnji sa PP Livno i Osnovnim školama, organizira prometno preventivnu i prometno edukativnu akciju „Počela je školska godina-zaštitimo djecu u prometu“.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na vozače i roditelje da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa i da se smanji rizik od nastajanja prometnih nezgoda u kojima stradaju djeca. Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole i povratku do kuće.

Planom akcije predviđeno je predavanje za djecu prvih razreda osnovne škole, a sa učenicima 6 razreda formirati će se školske prometne patrole, koje će zajedno s djelatnicima policije zaustavljati vozila, i vozačima, roditeljima i sudionicima u prometu dijeliti prigodne letke kojima.

Želimo upozoriti vozače na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu.

Predavanje i Školske prometne patrole će se provesti od 17.-20.rujna 2019. godine, u središnjim i područnim školama u dogovoru sa ravnateljem škola i djelatnicima policijske postaje Livno po slijedećem rasporedu:

  • Utorak 17.rujna 2019 od 13.00-13:45  sati – OŠ Fra Lovro Karaula Livno (obilaznica)
  • Srijeda 18.rujna 2019. od 13.00-13:45  sati – OŠ „Ivana Goran Kovačić“ u Livnu (kod S.Dvorane)
  • Četvrtak 19.rujna 2019 od 09:30-10:15 sati – OŠ Fra Lovro Karaula PŠ Smričani
  • Petak 20.rujna 2019. od 09:30-10:15 sati – OŠ „Ivana Goran Kovačić“ PŠ Zabrišće

Priopćeno je iz AMK Livno.