Predsjedatelj Skupštine sudjelovao na debatnom vikendu u organizaciji NDI-a

Debatni vikend u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta održan je u Sarajevu 30. studenog i 1. prosinca 2019. Neke od tema bile su o samozapošljavanju mladih kao odgovoru na odlazak iz Bosne i Hercegovine, strategije za mlade kao efikasno i korisno sredstvo ili „mrtvo slovo na papiru“, te kako i koriste li se pravilno poticaji s prijedlozima za unaprjeđenje.

Kao aktivni član Grupe 9 Nacionalnog demokratskog instituta, na debatnom vikendu je sudjelovao i predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije Jozo Ćosić.

Uvodno predavanje o dualnom obrazovanju vodili su profesor Dieter Euler sa Sveučilišta St. Gallen i Isabel Rapp. U raspravama o raznim temama vezanim za mlade, ekonomsku politiku, strategije i poticaje za mlade sudjelovali su ekonomski analitičari, predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT, Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, te Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Priopćeno je na službenoj stranici Skupštine HBŽ.