Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije

Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2019. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18), Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u studenom i prosincu 2019. godine (IV kvartal) i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo pohađanje.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na linku.