Poziv vlasnicima pasa na upis u registar

Pozivaju se svi vlasnici pasa sa područja općine Livno na upis istih u Registar vlasničkih pasa. Upis u Registar je zakonska obveza za sve vlasnike pasa, a obavlja se u Veterinarskim stanicama registriranim na prostoru općine Livno. Kompletan tekst poziva s potrebnim detaljima je u privitku.