POVIJESNI DAN: Na današnji dan odigrana utakmica reprezentacije Herceg-Bosne, osnivača Federacije BIH, protiv Paragvaja. Znate li koji Livnjak je nastupio?

Nogometna reprezentacija Herceg-Bosne, osnivačice FBIH 1994-e  odigrala je svoju jedinu utakmicu s najboljom vrstom Paragvaja, 21. travnja 1996. godine u glavnom gradu Paragvaja, Asunciónu.

Tu utakmicu Nogometni savez Paragvaja priznaje kao službenu, čak je i FIFA vodi takvom, samo je ne priznaje Nogometni savez BiH. Što čudi, budući da je Nogometni savez BIH nastao ujedinjenjem svih nogometnih saveza nakon rata. Ostatak FBIH van HercegBosne nije imao tih godina služene zapisane nogometne susrete.

Utakmicu je Paragvaj dobio sa 3:0 (1:0), a za Herceg-Bosnu su nastupili: Dukić, Skoko, Kordić, Babić, Bubalo, Matan, Ravlić, Musa, Bogdan, Marinović, Marušić (još su igrali Sušac, Bartolović). Izbornik: Branko Međugorac.

Napomena: Hrvatski entitet HRHB bio je entitet s najmanje zločina u BIH od sva tri ratna entiteta. Na njegovom teritoriju počinjeni su međutim grozni zločini koje hrvatsko društvo u BIH prvo mora osuditi i osuđuje. Ni ipak činjenica da je UZP poubijao i protjerao najmanje, i procentualno i kumulativno pripadnika drugih naroda ne odgovara presudama međunarodnih i domaćih sudova. Teritorij ABIH koji je činio daleko veće i gore zločine još uvijek nije presuđen niti se njegovim generalima sudi iako se najavljuje već godinama da hoće.

Hrvatski entitet u BIH danas je FBIH. Koju je stvorila HRHB. Srbi su odbili pristati na konsocijaciju dok Hrvati jesu pristali na konsocijaciju. Ključni problem današnje BIH je FBIH u kojoj brojniji Bošnjaci, koji su u FBIH dodatno ojačali zbog progona iz RS-a i masovne zamjene stanova u praksi ne pristaju na konsocijaciju kojju su potpisali.

Hrvate se politički kažnjava jer su 1994-e i 1995-e pristali na suživot. Izgleda da je bilo pametnije da nisu.

Stoga kad netko postavlja pitanje što je s hrvatskim entitetom u BIH treba znati da je hrvatski entitet u BIH FBIH. Potvrdio je to i Ustavni sud BIH. Odlukom Ustavnog suda BIH jasno je rečeno da je FBIH i hrvatski entitet i da Dom naroda nije niti može biti građanski dom ili dom kantona.

Brojniji Bošnjaci sada su na povijesnom izboru, žele li  i dalje živjeti u suživotu s drugima ili će se otcijepiti iz FBIH i stvoriti četvrti bošnjački entitet.

BIH se danas sastoji od 3 entiteta. RS, FBIH, i Distrikta Brčko. Ima tronacionalnu vladu umjesto programske.

Sve više se govori da je jedini mogući kompromis za opstanak BIH taj da se FBIH podijeli na hrvatski i bošnjački dio, pri čemu bi se BIH transformirala u federaciju tri građanska entiteta no za promjenu umjesto tronacionalne vlade i tri predsjednika imala bi jednog predsjednika i jaku građansku vladu.

Napomena: HercegBosna, jest danas jedini dio BIH u kojem je ispoštovan Aneks 7 o povratku prijeratnog stanovništva.

Zbog toga je na meti nacionalista iz Sarajeva svakim daon. Koji se pred međunarodnom zajednicom predstavljaju kao tolerantniji dio BIH.