”Pomozite nam da nas manje boli”

S ciljem da se popravi kvaliteta života oboljelim od dijabetesa i njihovim obiteljima te donesu uštede zdravstvenom sustavu pokrenuta je inicijativa –„Za život sa manje boli“ a koje su pokretači grupe građana oboljelih i djece oboljele od dijabetesa u BiH.  

Grupa građana Libre BiH povezali su se na svim razinama  i komuniciraju prema bitnim faktorima u Bosni i Hercegovini (Federaciji BiH, Republici Srpskoj). 

Udruga dijabetičara HNŽ-a „Insula“ jedan je od organizatora ove Inicijative jer priču za uvođenje FreeStyle Libre na tržište naše županije već je pokrenuta prije nekoliko godina te nadležni Zavod za zdravstveno osiguranje i Zavod za javno zdravstvo upoznati o vrijednosti ovog projekta. 

Udruga od samog osnivanja čini velike napore da se život dijaudurga dijabetičara,hnž,insual,betičara ove županije poboljšava sa posebnim fokusom na maloljetne dijabetičare kojima je potrebna velika pažnja i pomoć cijele zajednice.
 
Naša udruga ovu priču pokrenula je davno, no mnogo je prepreka i nažalost ništa ne možemo postići bez pritiska na nivou cijele države. Iz tog razloga pokrenuta je inicijativa po uzoru na Republiku Hrvatsku koja je urodila plodom i mi nećemo odustati dok i naša djeca i svi ostali dijabetičari u cijeloj BIH ne budu imali bolje uvijete života. U ovom trenutku najbitnije da cjelokupna javnost prepozna da oboljelima od šećerne bolesti treba pomoć i svi daju podršku ovoj Inicijativi.

Posebno želimo ukazati na to da korištenje ovakve tehnologije neće donijeti zdravstvu financijske gubitke, već naprotiv financijsku korist zahvaljujući enormnim uštedama na izbjegavanju liječenja komplikacija loše reguliranog dijabetesa. Kako su financijske uštede i konsolidacija financija i u zdravstvenom sektoru, jedan od planova predstavnika vlasti, očekujemo kako će podržati inicijativu koja u konačnici donosi financijske uštede
.”

Pružanjem podrške će te nam uvelike pomoći u našoj borbi za zdravlje naših oboljelih. Link za podršku inicijativi kao i više informacija o svemu u linku