Parlament BiH posljednji zakon usvojio prije 15 mjeseci

Posljednji zakon, točnije izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u parlamentu BiH usvojene su početkom lipnja 2018. godine, tako da parlament BiH skoro 15 mjeseci nije usvojio nijedan zakon, iako su zastupnici sve vrijeme redovno primali plaću, koja se kreće od 4.500 do čak više od 7.000 KM.

“Ne postoji nikakvo opravdanje za nerad koji je evidentan. Zastupnike su direktno birali građani i trebali bi osjećati odgovornost, a ne smatrati se isključivo odgovornim vrhu političke stranke. Licemjerno je u državi kao što je BiH, koja je jako siromašna, toliko nemati morala i primati plaću za nerad koji je evidentan. Sami priznaju da ne rade, ali ne sjećam se da je bilo tko od njih rekao da neće primati plaću zato što nije radio”, rekla je Tanja Topić, politička analitičarka, pišu Nezavisne.

Nakon lipnja 2018. i posljednjeg usvojenog zakona, u bh. parlamentu bilo je još nekoliko pokušaja usvajanja zakona, kao što su zakon o osiguranju depozita u bankama BiH, zakona o zastavi BiH, zakona o sprječavanju sukoba interesa, dopune Kaznenog zakona ili Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, ali na kraju nijedan nije završio kompletnu parlamentarnu proceduru, odnosno nije usvojen u oba doma parlamenta BiH.

“Iako je konstituirana i mogla bi nesmetano raditi, Parlamentarna skupština BiH praktično ne radi ništa nego čeka na dogovor stranačkih lidera. Posljedica je to izmještanja moći iz institucija sustava s demokratskim izbornim legitimitetom u stranačke centrale ili čak u ruke pojedinaca, što je evidentan poraz demokracije u ovoj zemlji”, rekla je Ana Lučić, koordinatorica za odnose s medijima Centra civilnih inicijativa (CCI).

Inače, prethodni saziv bh. parlamenta odnosno onaj u mandatu od 2014. do 2018. godine bio je među najneefikasnijim. Za otprilike četiri godine, a prema podacima CCI-ja, usvojeno je tek 59 zakona, a odbijeno čak njih 58. Od ukupno usvojenih tek 14 je bilo novih, dok su ostali bili izmjene i dopune postojećih zakona, a kako ističu stručnjaci, ukoliko se nešto drastično ne promijeni, ni sadašnji saziv parlamenta se neće proslaviti kada je u pitanju usvajanje zakona. U odnosu na regiju, parlament BiH uvjerljivo je najneefikasniji kada je riječ o usvajanju zakona.

Sadašnji saziv parlamenta konstituiran je početkom prosinca 2018. godine i do danas nije uradio ništa. Nekoliko pokušaja održavanja sjednica i formiranja radnih tijela, odbora i komisija neslavno je završeno, zbog čega je BiH jedina od 47 zemalja članica koja nema svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.  

Ipak, to nije spriječilo pojedince da redovno o trošku parlamenta putuju po svijetu, a sudeći prema službenim priopćenjima, zastupnicisu dosad putovali u Tursku, Austriju, Crnu Goru, Srbiju, Belgiju, Rumuniju, Rusku Federaciju, Makedoniju, Slovačku…