Ovotjedne lokacije policijskog pokretnog radara (bijele škode)

19. 03 .2018. godine (ponedjeljak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Guber – Podgradina,
        od 15,30 – 19,00 sati na relaciji Livno – Šujica – Tomislavgrad,

           20.03.2018. godine (utorak),
od 8,30 – 14,00 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad,
od 15,30 – 18,30 sati na relaciji Livno – B. Grahovo – Drvar.


21.03.2018 godine (srijeda),
od 8,30 – 14,00 sati na relaciji Livno – Šujica – Kupres,
od 15,30 – 19,00 sati na relaciji Livno – Podgradina – Grabovica.


22.03.2018. godine (četvrtak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Tomislavgrad – Studena Vrila,
od 15,30 – 18,30 sati na relaciji Livno  Glamoč – Mliništa.

23.03.2018. godine (petak),
od 8,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Guber – Podgradina.
od 00,00 – 03,00 sati u gradu Livnu.

24.03.2018. godine (subota),
od 08,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Šujica – Kupres,
od 00,00 -03,30 sati na relaciji Livno – Prisoje – Tomislavgrad.

25.03.2018 godine (nedjelja),
od 08,30 – 13,30 sati na relaciji Livno – Guber – Podgradina,
od 16,00 -19,00 sati na relaciji Livno – Priluka – B- Grahovo.

       NAPOMENA: Moguća su odstupanja radi drugih potreba službe.