Osnovna škola IGK Livno objavila Natječaj za popunu radnih mjesta

Školski odbor Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Livno raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:

Učitelj biologije – puna nastavna norma na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, najkasnije do kraja nastavne godine (1 izvršitelj)

Učitelj engleskog jezika – puna nastavna norma na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine (1 izvršitelj)

Učitelj matematike – puna nastavna norma na neodređeno radno vrijeme (2 izvršitelja)

Učitelj matematike – 16 nastavnih sati tjedno na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine (1 izvršitelj)

Učitelj njemačkog jezika – 12 nastavnih sati tjedno na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine (1 izvršitelj)

Učitelj fizike – puna nastavna norma na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine (1 izvršitelj)

Učitelj razredne nastave – na određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine (3 izvršitelja)

Učitelj razredne nastavne – na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, najkasnije do kraja nastavne godine (1 izvršitelj)

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete.

Odgovarajuća stručna i pedagoška sprema prema pravilniku o Stručnoj i predagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i da imaju položen stručni ispit.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti i sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

  • životopis
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • ovjerena preslika diplome
  • ovjerena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje Županijskog zavoda za upošljavanje
  • uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tijekom studiranja
  • ovjerena preslika indexa za sve godine studija
  • potvrda o radu u struci

Svi kandidati koju budu ispunjavali uvjete natječaja bit će pozvani na intervju s ravnateljem škole.

Kandidati koji se ne odazovu na intervju, smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj i ovjerene dokumente kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić

Župana Želimira 25

80101 Livno

s naznakom: NE OTVARAJ!

Natječaj je objavljen 2. kolovoza.